Workmobility

Workmobility (2010) er en webportal, der giver informationer af relevans for udenlandske arbejdstagere, som planlægger at tage til Norge, Litauen, Polen, Skotland eller Danmark.

Portalen samler information om sprog, kultur, arbejdsmarked, lovgivning med videre. Informationerne kan tilgås på henholdsvis engelsk, polsk og litauisk.

Se: http://workmobility.eu/