Iværkstedet

Iværkstedet (2007) er en online portal for iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk.

Portalen giver praktisk information om alt fra opstart til drift af egen virksomhed. Det er desuden muligt at høre otte selvstændige med anden etnisk baggrund end dansk fortælle om deres erfaringer med egen virksomhed.

Se: www.ivaerkstedet.dk